Sanda Vrljičak

     
Sanda Vrljičak rođena je 1983. u Splitu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na smjeru rehabilitacija na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007.godine. 2009. godine upisala je poslijediplomski specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj-rehabilitaciji na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Sudjelovala je u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata na području rane intervencije. Radila je kao defektolog učitelj u osnovnoj školi s posebnim programima za djecu s intelektualnim teškoćama (2007-2011), potom kao rehabilitator odgojitelj u vrtićkoj skupini djece s autizmom u redovnom vrtiću te od studenog 2012.godine radi kao stručni suradnik u Kabinetu za poremećaje iz autističnog spektra Centra za rehabilitaciju ERF. Član je Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu.