Ivan Šemanjski

   

Ivan Šemanjski rođen je 1988. godine u Slavonskom Brodu gdje pohađa pridoslovno-matematičku gimnaziju "Matija Mesić". Po maturiranju 2007. godine upisuje preddiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Diplomu sveučilišnog prvostupnika prima 2010. godine na temu "Interaktivni prikaz mehanizama upravljanja zagušenjem u protokolu TCP" pod mentorstvom prof. dr. sc. Maje Matijašević. Diplomski studij upisuje 2010. godine na istom fakultetu gdje prima diplomu magistra inženjera informacijske i komunikacijske tehnologije u srpnju 2012. godine na temu "Izdvajanje i geokodiranje adresa sa sjedišta Weba" pod mentorstvom prof. dr. sc. Željke Car. Odmah po diplomiranju zapošljava se u firmi Carespeak Inc. s podružnicom u Hrvatskoj gdje radi na razvoju platforme za mobilno zdravstvo. Od prosinca 2013. godine počinje raditi kao zavodski suradnik na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Za više informacija posjetite osobne stranice.