Maja Matijašević

     

Maja Matijašević je redoviti profesor na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je (1990.), magistrirala (1994.) i doktorirala (1998.) na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te magistrirala na University of Louisiana at Lafayette, SAD (1997.). Njeni istraživački interesi uključuju kvalitetu usluge i iskustvenu kvalitetu usluge u mrežama zasnovanima na protokolu IP. Voditeljica je znanstvenog projekta i znanstvenog programa pod potporom MZOS, i vodila je projekte u suradnji s industrijom. Uključena je u europske FP7-projekte ACROSS i OpenIoT, i sudjelovala je u nekoliko akcija u okviru programa suradnje u znanosti i tehnologiji COST. Autorica je i koautorica više od 90 znanstvenih radova, i koautorica nekoliko knjiga i poglavlja u knjizi. Član je udruženja IEEE i ACM.

Za više informacija posjetite stranice istraživačke grupe.