Gordana Kuterovac Jagodić

     
Gordana Kuterovac Jagodić rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, te  je diplomirala na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na istom je odsjeku magistrirala s radom Dječje poimanje smrti: Kognitivna razvijenost i prošlo iskustvo, a potom i doktorirala obranivši disertaciju pod nazivom Čimbenici dugoročne poslijeratne prilagodbe osnovnoškolske djece. Zaposlena je kao izvanredni profesor na Katedri za razvojnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na kojem na preddiplomskom i diplomskom studiju predaje kolegije Uvod u razvojnu psihologiju, Uvod u predškolsku i školsku psihologiju, Psihološka  procjena djece. i Psihologija odrasle dob i starenja, a na doktorskim studijima nositeljica je kolegija Razvojni rizici, otpornost i psihopatologija, Klinička procjena djece i Psihologija seksualnosti. Surađivala je na niz znanstvenih projekata vezanih uz razvoj i razvojne rizike djece i mladih. Dosad je objavila pedesetak znanstvenih i stručnih radova, autorica je ili koautorica nekoliko psihologijskih testova i urednica nekoliko knjiga. Sudjelovala na većem broju međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova, studijskih putovanja i boravaka. Recenzirala je članke za mnoge znanstvene i stručne časopise iz psihologije i srodnih znanosti, kao i niz knjiga i priručnika. Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, Europske udruge za razvojnu psihologiju, Europskog društva za istraživanje traumatskog stresa, Društva za psihološku pomoć i Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske.