Nina Pavlin-Bernardić

   

Nina Pavlin-Bernardić rođena je 1979. godine u Beogradu. Srednju školu završila je u Zagrebu, gdje je i 2003. diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu. Na istom fakultetu doktorirala je 2010. s temom “Strategije rješavanja matematičkih zadataka: provjera modela dječjeg odabira i otkrivanja strategija”. Od 2004. godine zaposlena je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak – asistent te viši asistent, a od 2012. godine radi kao docent na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U znanstvenom i stručnom radu usmjerena je na psihologiju obrazovanja i metodiku nastave psihologije. Na preddiplomskom studiju drži kolegije Teorijski sustavi u psihologiji i Psihologija učenja, a na diplomskom kolegije iz područja psihologije obrazovanja. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih i stručnih projekata te je do sada objavila 16 znanstvenih i stručnih radova.

Za više informacija posjetite osobne stranice.