Vesna Vlahović-Štetić

     

Vesna Vlahović-Štetić rođena je  u Zagrebu gdje je završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje (XV gimnazija). Diplomirala je psihologiju na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine, magistrirala 1986. a doktorirala 1996. godine s temom Problemski matematički zadaci i uspješnost njihova rješavanja u početku školovanja. Od 1982. do 1987. radila je kao asistent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru, a nakon toga radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Redovita profesorica postala je 2007. godine, a u trajno zvanje izabrana je 2012. godine. Od 2000. godine  predstojnica je Katedre za školsku psihologiju. Predaje više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije vezanih uz psihologiju obrazovanja. Vodila je više projekata te objavila 6 knjiga i šezdesetak znanstvenih i stručnih radova.