Jurica Dolić

     

Jurica Dolić asistent je na Katedri za likovnu kulturu i grafički dizajn na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2006. godine na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojemu je potom upisao i postdiplomski studij 2007. g., sa temom doktorskog rada (u izradi) “Model grafičkog znakovnog sustava za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama”.
Sudionik je više stručnih i znanstvenih projekata te je objavio više od 10 znanstvenih radova. Njegov istraživački rad trenutno je usmjeren na područja oblikovanja grafičkih znakova, grafičkih korisničkih sučelja, kolorimetrije ekranskih reprodukcija, korisničkog doživljaja i primjenu ICT tehnologija u području potpomognute komunikacije. Član je Hrvatskog ergonomskog društva, Sign Design Society i tehničkog odbora HZN/TO “Grafički simboli” Hrvatskog zavoda za norme. Dobitnik je Rektorove nagrade za akademsku godinu 2005/2006.