Podupirući suradnici su udruge, organizacije i pojedinci koji žele svojim angažmanom doprinijeti ostvarenju ciljeva i realizaciji rezultata projekata. Oni će tijekom trajanja projekta intenzivnije surađivati s projektnim timom u definiranju potreba i problema s kojima se susreću korisnici potpomognute komunikacije te sudjelovati u predlaganju, razvoju ili evaluaciji inovativnih rješenja.
 
Ako želite postati naš novi podupirući suradnik, pošaljite mail na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

CeDePe – Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

CeDePe - Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb je udruga koja omogućava uvjete za dostojanstven i kvalitetan život te socijalnu uključenost, pružanjem socijalnih usluga i promicanjem prava djece i osoba s cerebralnom i dječjom paralizom. Naša vizija je DRUŠTVO IZJEDNAČENIH MOGUĆNOSTI.

Za više informacija molimo posjetite www.cedepe.hr.

CROZ

 CROZ d.o.o. je IT tvrtka koja se bavi  uslugama u financijskom i javnom sektoru kao i drugim većim informatičkim sustavima. Svoju društvenu odgovornost iskazala je, između ostalog, donacijom razvoja Android verzije aplikacije za potpomognutu komunikaciju pod nazivom „Komunikator“.

Centar za rehabilitaciju "Ozalj"

Usluge Centra za rehabilitaciju“Ozalj“ širokog su spektra te obuhvaćaju stalni smještaj i rehabilitaciju osoba s intelektualnim teškoćama, rehabilitaciju u dnevnom centru, uslugu povremenog boravka (uključujući i podršku djeci sa složenim komunikacijskim potrebama), stručnu podršku u obitelji s djetetom s teškoćama u razvoju te podršku pri integraciji u redovnom školovanju. Centar za rehabilitaciju „Ozalj“ surađuje s Partnerima konzorcija pri identifikaciji mogućnosti i potreba osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Za više informacija posjetite centar-ozalj.hr

Društvo invalida Donji MIholjac

Osim pružanja osnovnih zdravstvenih i  socijalnih usluga, ova udruga intenzivno radi na aktivnostima približavanja i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u životu i radu osoba s invaliditetom, kao i u njihovoj međusobnoj  komunikaciji i povezivanju.

Za više informacija pogledajte www.didm.hr

Udruga za Wolf-Hirschhorn sindrom

Od samog početka svog rada, Udruga za Wolf-Hirschhorn sindrom zalaže se za jednaka prava, jednake mogućnosti za liječenje i njegu za sve osobe koje boluju od ove rijetke bolesti. Želimo senzibilizirati zajednicu prema osobama s WHS, poboljšati zdravlje i psiho-socijalnu skrb te poticati znanstvena istraživanja vezana uz WHS.

Dječji vrtić „Potočnica“

 Dječji vrtić „Potočnica“ smjestio se u Ulici grada Vukovara 18, u blizini Trešnjevačkog trga. Vrtić je prepoznatljiv po tome što ima poseban dvojezični hrvatsko-mađarski program za djecu pripadnike mađarske nacionalne zajednice u Hrvatskoj. 1996. Godine pokrenut je i specijalizirani program dramskog vrtića, proizašao iz načela dramske pedagogije. 1998. godine u vrtiću „Potočnica“ s radom započinje Poseban program za predškolsku djecu s teškoćama, prvi takav pokrenut u jednom redovnom vrtiću izvan specijalizirane ustanove. Od 2002. godine vrtić provodi i program inkluzije , odnosno program uključivanja djece s teškoćama u redovne skupine. 2003. godine pokrenut je program Katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi. 

Saznajte više...