Inkluzivni vrtići

Inkluzivni vrtići predstavljaju institucije koje se bave malom djecom koja se spremaju za školu. Njihova ključna potreba je uključivanje djece sa složenim komunikacijskim potrebama u redovite (pred)školske aktivnosti te omogućavanje komunikacije između djece sa složenim komunikacijskim potrebama i djece urednoga razvoja. Primarno ograničenje tih ustanova  je nedostatak visokotehnoloških komunikacijskih pomagala i pomagala za učenje prilagođenih potrebama djece sa složenim komunikacijskim potrebama. Potrebe i ograničenja inkluzivnih vrtića jednaki su onima koje imaju osnovne i srednjoškolske obrazovne institucije, ustanove socijalne skrbi, kao i specijalizirani dnevni centri.

Ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja

Ustanove osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja predstavljaju institucije usmjerene na pružanje obrazovanja određene razine. Njihove potrebe i ograničenja odgovaraju onima koje su navedene i za inkluzivne vrtiće, ustanove socijalne skrbi, kao i za specijalizirane vrtiće.

Ustanove socijalne skrbi

Ustanove socijalne skrbi osiguravaju dugotrajnu institucionalnu skrb za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Njihove potrebe i ograničenja odgovaraju onima koje su navedene za inkluzivne vrtiće, osnovnoškolske i srednjoškolske obrazovne ustanove, kao i za specijalizirane vrtiće.

Specijalizirane bolnice i poliklinike

Specijalizirane bolnice i poliklinike predstavljaju institucije koje pružaju specijaliziranu medicinsku skrb za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Potrebe ove skupine uključuju unaprjeđenje komunikacije između pacijenata i liječnika, a koja je često neophodna za pružanje odgovarajuće medicinske skrbi. Ograničenja specijaliziranih bolnica i poliklinika proizlaze iz nedostatka visokotehnoloških pomagala za potpomognutu komunikaciju.

Specijalizirani dnevni centri

Specijalizirani dnevni centri pružaju skrb za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama kroz specijalizirane dnevne programe. Njihove potrebe i ograničenja odgovaraju onima koje su navedene za inkluzivne vrtiće, osnovnoškolske i srednjoškolske obrazovne ustanove, kao i ustanove socijalne skrbi.

Istraživačke jedinice

Istraživačke jedinice pripadaju visokoškolskim i znanstvenim ustanovama te zajedno čine projektni konzorcij. Istraživački timovi dolaze s četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Grafičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta. Njihove potrebe proizlaze iz zadanog cilja izgradnje kompetencijske mreže, dok ograničenja proizlaze iz ograničenog kapaciteta i ograničene dostupnosti tehnologije.