Osobe sa složenim komunikacijskim potrebama

Osobe sa složenim komunikacijskim potrebama su one osobe koje ne mogu ostvariti svoje komunikacijske potrebe putem postojećih, uobičajenih načina komuniciranja uslijed različitih razloga koji ograničavaju njihovu  sposobnost neovisnog djelovanja u društvu. U okviru projekta među ciljnim skupinama osoba sa složenim komunikacijskim potrebama su osobe s Downovim sindromom, osobe s poremećajem iz autističnog spektra, osobe s intelektualnim teškoćama kao i osobe sa složenim tjelesnim teškoćama.

Različiti oblici potpomognute komunikacije pokazali su se učinkovitim načinom komunikacije kod svih navedenih skupina.

Potrebe osoba sa složenim komunikacijskim potrebama odnose se na:

 • potrebe za uključivanjem u društvo i sudjelovanjem u društvenom odlučivanju (engl. E-Inclusion), s naglaskom na unaprjeđenje njihove neovisnosti i izražavanja potreba i osjećaja, kao i na
 • potrebu za sudjelovanjem u stvaranju pravila i zakona koji utječu na njihove živote.

Ograničenja s kojima se suočavaju osobe sa složenim komunikacijskim potrebama proizlaze iz njihovih osnovnih teškoća te su povezana s:

 • neverbalnim kognitivnim sposobnostima,
 • receptivnim ili ekspresivnim jezičnim sposobnostima, te s
 • govorom.

Članovi obitelji i skrbnici

Jedna od  projektnih ciljnih skupina su skrbnici, a ona obuhvaća roditelje i članove obitelji osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. Ova ciljna skupina predstavlja glavne komunikacijske partnere osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, a ujedno i osobe koje im pomažu u interakciji s okolinom.

Potrebe skrbnika i članova obitelji osoba sa složenim komunikacijskim potrebama uključuju:

 • mogućnost poboljšanja komunikacijskih sposobnosti osoba sa složenim komunikacijskim potrebama,
 • edukaciju i učenje vještina povezanih s novim komunikacijskim mogućnostima, te
 • mrežne usluge za razmjenu znanja, iskustava i materijala za podučavanje s ciljem učinkovitije suradnje među skrbnicima.

Ograničenja skrbnika koja im otežavaju brigu o osobama s komunikacijskim teškoćama povezana su s:

 • nedostatkom materijala za podučavanje,
 • nedostatkom vremena za samostalno stvaranje alata za komunikaciju i učenje, te
 • nedostatkom međusobne razmjene iskustava skrbnika.

Stručnjaci

Stručnjaci u edukacijskoj rehabilitaciji i logopediji koji pružaju intervencije u ranoj dobi kao i pomoć u uključivanju u društvo pripadaju jednoj od ciljnih skupina projekta budući da uporaba potpomognute komunikacije u ranome djetinjstvu povećava potencijal za učenje, ali i stvara potporu za socijalno uključivanje. Potrebe stručnjaka u edukacijskoj rehabilitaciji i logopediji odgovaraju potrebama koje navode skrbnici i članovi obitelji. Dodatna uloga stručnjaka je analiza kvalitete usluga potpomognute komunikacije zasnovanih na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji (ICT). Ograničenja s kojima se stručnjaci suočavaju odnose se na nedostatak ICT opreme kao i znanja o  korištenju visokotehnoloških metoda potpomognute komunikacije.

Istraživači

Istraživači koji surađuju na projektu članovi su četiriju partnerskih institucija koje pripadaju sektoru visokog obrazovanja i znanosti. Istraživači su ciljna skupina na projektu koja je uključena u stvaranje i evaluaciju inovativnih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama. Istraživači su stručnjaci u različitim disciplinama, kao što su računalna znanost, logopedija, edukacijska rehabilitacija, psihologija i grafička tehnologija, što ih čini multidisciplinarnim timom. Zajednička suradnja navedenih stručnjaka predstavlja korištenje cjelovitog pristupa rješavanju problema te izgradnji baze znanja i metoda u području potpomognute komunikacije.

Potrebe istraživača uključuju sljedeće:

 • povezivanje sa svim navedenim ciljnim skupinama s ciljem inicijalnog prikupljanja njihovih potreba i zahtjeva za olakšavanjem komunikacije, kao i prikupljanja povratnih informacija o iskustvu korisnika s razvijenim uslugama, te
 • razvoj suradničkih kapaciteta kako bi se provelo multidisciplinarno istraživanje i ostvario razvoj inovativnih metoda.

Ograničenja s kojima se istraživači suočavaju su sljedeća:

 • nedostatni kapaciteti (resursi), te
 • nedovoljna dostupnost tehnologije nužne za pružanje usluga potpomognute komunikacije zasnovanih na informacijsko komunikacijskoj-tehnologiji.

Mala i srednja poduzeća

Ciljnu skupinu projekta koja je zadužena za komercijalizaciju inovativnih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama čine mala i srednja poduzeća koja se bave:

 • razvojem softvera za razvoj društvenih mreža,
 • razvojem hardvera za sučelja između čovjeka i računala; te
 • distribucijom softvera.

Po jedan predstavnik svake skupine malih i srednjih poduzeća podupire projekt kao suradnik na projektu, dok se interakcija sa širim spektrom poduzeća ostvaruje putem skupova na kojima se prenose i šire stečena znanja. Također, tijekom projekta se nova poduzeća uključuju u aktivnosti projekta kao podupirući suradniciPotrebe malih i srednih poduzeća povezana su uz know-how i tehnologiju u području razvoja usluga koje se odnose na potpomognutu komunikaciju. Njihova se ograničenja sastoje od nedovoljnih resursa za osmišljavanje i razvoj usluga za potpomognutu komunikaciju (primjerice, nedovoljna stručnost zaposlenika ili nedostatak primjera dobre industrijske prakse).