O projektu

Naziv projekta: Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)

 

Projekt provodi: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

Projekt sufinancira Europska unija kroz: Fond za ulaganje u znanost i inovacije

Vrijednost projekta: 767.275,08 EUR (549.752,59 EUR sufinancira Europska unija)

Trajanje projekta: ožujak 2013. - ožujak 2015.

 

Projekt je usmjeren na prijenos znanja i razvoj novih usluga potpomognute komunikacije u području informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Projektnim aktivnostima prenosi se, s visokoškolskih i znanstvenih institucija na manja i srednja ICT poduzeća, stručno znanje o potrebama i mogućnostima osoba sa složenim komunikacijskim potrebama, kao i znanje o razvoju  odgovarajućih softvera i hardvera za potpomognutu komunikaciju. Konzorcij se sastoji od četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaGrafičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta. Provedbom projekta mala i srednja poduzeća iz područja informacijske i komunikacijske tehnologije stječu znanja potrebna za razvoj, obradu i održavanje uređaja i usluga potpomognute komunikacije namijenjene korisnicima ili organizacijama koje se bave uključivanjem osoba sa složenim komunikacijskim potrebama u društvo (primjerice, inkluzivni vrtići, ustanove osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, ustanove socijalne skrbi, specijalizirane bolnice, poliklinike i dnevni centri).

 

Osobe sa složenim komunikacijskim potrebama su one osobe koje ne mogu koristiti govor kao primarno sredstvo komunikacije. Izvori složenih komunikacijskih potreba su različiti te mogu proizlaziti iz senzoričkih ograničenja, tjelesnih i/ili intelektualnih teškoća, ili pak složenih stanja kao što su Downov sindrom ili poremećaji iz autističnog spektra. Metode potpomognute komunikacije temelje se na uporabi grafičkih i tekstualnih simbola (a ne samo pisane riječi) kako bi se prikazali određeni predmeti, radnje ili koncepti, a te su se metode pokazale izuzetno učinkovitima (u nekim slučajevima i presudnima) za poticanje i napredak u korištenju jezika, pismenosti, učenju, zapošljavanju i kvaliteti života osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U kontekstu ovog projekta, usluge potpomognute komunikacije zasnovane na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji odnose se na usluge u kojima se koriste specifična znanja i sposobnosti o komunikaciji temeljenoj na simbolima između osoba te između osobe i uređaja. Primjeri usluga potpomognute komunikacije zasnovane na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji podrazumijevaju stvaranje „alata“ za komunikaciju osoba sa složenim komunikacijskim potrebama (primjerice, slaganje rečenica/fraza, slanje e-pošte, pretraživanje weba, sudjelovanje u društvenim mrežama), ali isto tako i za učenje i zabavu.

 

Za više informacija molimo pogledajte brošure i letke projekta.