Prva brošura projekta

Prva brošura projekta izrađena je za potrebe prvog diseminacijskog događaja u lipnju 2013. godine.

Brošuru u formatu PDF možete preuzeti ovdje.

Prvi letak projekta

Prvi letak projekta izrađen je za potrebe prve javne prezentacije projekta u lipnju 2013. godine.

Letak (na engleskom jeziku) u formatu PDF možete preuzeti ovdje.

Druga brošura projekta

Druga brošura projekta izrađena je za potrebe drugog diseminacijskog događaja u rujnu 2013. godine.

Brošuru u formatu PDF možete preuzeti ovdje.

Drugi letak projekta

Drugi letak projekta izrađen je za potrebe druge javne prezentacije projekta u prosincu 2013.

Letak u formatu PDF možete preuzeti ovdje.

Treća brošura (priručnik) projekta

Priručnik, izrađen za potrebe diseminacijskog događaja u Osijeku u svibnju 2014. godine, možete preuzeti ovdje.

Treći letak projekta

Treći letak projekta izrađen je za potrebe treće javne prezentacije projekta u prosincu 2014.

Letak u formatu PDF možete preuzeti ovdje.

Četvrta brošura projekta

Brošura izrađena za potrebe završnog diseminacijskog događaja u Zagrebu u veljači 2015. godine. Možete ju preuzeti ovdje.

Četvrti letak projekta

Četvrti letak projekta izrađen je za potrebe završnog diseminacijskog događaja u veljači 2015.

Letak u formatu PDF možete preuzeti ovdje.

Ostale publikacije

Ostale publikacije izrađene tijekom trajanja projekta. Klikom na pojedinu sliku možete pogledati publikaciju u formatu PDF.