Ana–Marija Bohaček

     

Ana – Marija Bohaček rođena je 1983. godine u Zagrebu, gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2006. godine na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Rehabilitacija. Od 2007. godine radi kao stručni suradnik u Kabinetu za poremećaje iz autističnog spektra u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta. U znanstvenom i stručnom radu djeluje u području rane intervencije u djetinjstvu, dijagnostike poremećaja iz autističnog spketra i razvija roditeljske programe poticanja djece s poremećajem iz autističnog spketra. Sudjelovala je na nekoliko projekata iz područja rane intervencije te standardizacije dijagnostickog instrumenta za poremećaje iz autističnog spktra - ADOS. Članica je Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu.