Jasmina Frey Škrinjar

     
Prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar redovna je profesorica na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Rođena je 1953 godine u Rovinju. Diplomirala je 1977.godine na Fakultetu za defektologiju, Sveučilišta u Zagrebu. Od 1977. do 1980. bila je zaposlena u Centru za rehabilitaciju “Zagreb”, u posebnom rehabilitacijskom programu za predškolsku djecu težim intelektualnim teškoćama i autizmom. Magistrirala je 1986. godine s temom „Primjena metode modifikacije ponašanja kod djece s teškom mentalnom retardacijom“, a doktorirala 1994. godine s temom „Profesionalna opterećenost i sindrom burnout djelatnika u ustanovama za rehabilitaciju osoba s težom mentalnom retardacijom” na Fakultetu za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu. Područja njenog znanstveno-istraživačkog i stručnog interesa su osobe s većim intelektualnim teškoćama i poremećajima mentalnog zdravlja i ponašanja, a u zadnjih 15-tak godina područje autizma. Boravila je u više navrata na stručnom usavršavanju u inozemstvu. Objavila je 37 znanstvenih i četrdesetak stručna radova, koautorica je jednog sveučilišnog udžbenika i pet stručnih knjiga. Na preddiplomskom i diplomskom i stručnom poslijediplomskom nositeljica i izvoditeljica je ukupno 5 kolegija iz područja autizama. Sudjelovala u brojnim stručnim i u realizaciji 16 znanstveno-istraživačkih projekta, od toga su tri međunarodna, a u dva je bila glavi istraživač. Voditeljica je Kabineta za poremećaje iz autističnog spektra Centra za rehabilitaciju  Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta. Važan dio svog profesionalnog rada posvetila je nizu stručnih aktivnosti u rehabilitacijskim ustanovama, strukovnim organizacijama i nevladinim udrugama.