Jasmina Ivšac Pavliša

     

Jasmina Ivšac Pavliša je od 2001. godine zaposlena na Odsjeku za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome odsjeku trenutno radi kao docent. Aktivno sudjeluje na znanstvenim i stručnim projektima u području rane intervencije. Njezin poseban interes u području logopedije je vezan za rano prepoznavanje teškoća na području socijalne komunikacije i jezično-govornoga razvoja, razvoj metoda poticanja te na područje razvoja i implementacije potpomognute komunikacije. Sudjelovala je na brojnim projektima, a do sada je objavila dvadesetak znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima skupova (www.bib.irb).  Osim znanstveno-istraživačkog rada i rada u nastavi, cijeli svoj radni vijek aktivno sudjeluje u kliničkome radu kao suradnica Kabineta za ranu komunikaciju koji je jedinica nastavne baze Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta - Centra za rehabilitaciju (www.centar.erf.unizg.hr).  Posljednje tri godine je ujedno voditeljica istoimenog Centra.