Maja Peretić

   
Maja  Peretić rođena je 1981. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2005. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. U znanstvenom i stručnom radu usmjerena je na rad u području rane pismenosti, disleksije i diskalkulije. Član je strukovnih udruga Hrvatskog logopedskog društva (HLD), Hrvatske udruge za ranu intervenciju (HURID) te Hrvatskog filološkog društva (HFD).