Marta Ljubešić

     
Marta Ljubešić rođena je 1949. u Zagrebu.  Psihologiju je diplomirala  (1972),  magistrirala (1977) i doktorirala (1984) na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu.  Poslijedoktorsko znanstveno usavršavanje obavila je kao stipendistica zaklade Alexander von Humboldt na Paedagogische Hochschule Heidleberg, Njemačka od 1986-1988.  Od 1973. do danas zaposlena je na Odsjeku za logopediju na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju Logopedije te na tri doktorska studija Sveučilišta u Zagrebu (Neuroznanost, Jezik i kognitivna neuroznanost i Psihologija). Objavila je više od 70 znanstvenih i 30 stručnih radova i dva sveučilišna priručnika.Uredila je dvije znanstvene monografije.  1995. pokrenula je Kabinet za ranu komunikaciju, a 2002. utemeljila je Laboratorij za razvojnu neurolongvistiku kao istraživačku jedinicu specijaliziranu za istraživanje predjezične i rane jezične komunikacije. Članstva: International Society on Early Intervention (ISEI), German-speaking Association for Infant Mental Health (GAIMH), Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (predsjednica).