Tatjana Prizl Jakovac

     

Tatjana Prizl Jakovac rođena je u Varaždinu 1966. Godine gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1989. godine na Fakultetu za defektologiju, smjer logopedija. Poslijediplomski studij završila je na Fakultetu za defektologiju, a magistrirala 1994. godine. Doktorirala je 1999. Godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (ranije Fakultet za defektologiju) s temom "Procesi govorne ekspresije u osoba s afazijom". Znanstvena i nastavna djelatnost usmjerena je na teškoće jezika i govora uzrokovanih oštećenje mmozga (afazija, traumatske ozljede mozga, demencija). Sudjelovala je na mnogimdomaćim i inozemnim skupovima iz tog područja.  Voditeljica je dva domaća projekta s temom proučavanja afazija i traumatskih oštećenja mozga. Objavila je više od 30 znanstvenih radova.