Darko Štriga

     

Darko Štriga rođen je 1988. godine u Varaždinu. Srednjoškolsko obrazovanje završio je 2006. godine na Elektrostrojarskoj školi Varaždin. Iste godine upisao je preddiplomski studijski program na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Diplomu prvostupnika stekao je 2009. godine završetkom studija Računarstva modula Telekomunikacije i informatika. Iste godine nastavlja edukaciju na diplomskom studijskom programu Informacijska i komunikacijska tehnologija te je 2011. godine diplomirao na temelju diplomskog rada pod naslovom "Preporučivanje sadržaja zasnovano na društvenoj umreženosti korisnika" (mentor: prof.dr.sc. Ignac Lovrek). Nadalje, 2010. godine upisuje diplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je 2012. godine završio diplomski studij profila Poslovna ekonomija smjer Analiza i poslovno planiranje na temu diplomskog rada „Analiza interakcije s markama putem društvenih mreža (mentor: Prof.dr.sc. Nataša Erjavec). Nakon diplome, upisao je poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Od 2011. radi kao zavodski suradnik na Zavodu za telekomunikacije. Član je udruge IEEE.

Za više informacija posjetite osobne stranice.