Jesenka Pibernik

     

Prof. dr. sc. Jesenka Pibernik rođena je 1961. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1985. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu a doktorirala 2003. godine s temom " Estetika hipermedija – prividna dimenzija arhitektonske prezentacije i realizacije." U znanstvenom i stručnom radu Jesenka Pibernik usmjerava se na procese oblikovanja i projektiranja grafičkog proizvoda, od kreiranja ideje do istraživanja karakteristika medija – nosioca poruke, te sudjeluje kao istraživač i suradnik na znanstvenim i stručnim projektima. Objavila je više od 30 znanstvenih radova. Kao autorica izdala je jednu  znanstvenu knjigu - sveučilišni udžbenik. Članica je domaćih i inozemnih stručnih udruga: ELMAR-a, Hrvatskog ergonomskog društva, Hrvatke udruge sitotiskara, The Design Society, The Design & Emotion Society te Tehničkog odbora HZN/TO 145 Grafički simboli vezani uz grafičku i dizajnersku struku.