Mala i srednja poduzeća

Ciljnu skupinu projekta koja je zadužena za komercijalizaciju inovativnih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama čine mala i srednja poduzeća koja se bave:

  • razvojem softvera za razvoj društvenih mreža,
  • razvojem hardvera za sučelja između čovjeka i računala; te
  • distribucijom softvera.

Po jedan predstavnik svake skupine malih i srednjih poduzeća podupire projekt kao suradnik na projektu, dok se interakcija sa širim spektrom poduzeća ostvaruje putem skupova na kojima se prenose i šire stečena znanja. Također, tijekom projekta se nova poduzeća uključuju u aktivnosti projekta kao podupirući suradniciPotrebe malih i srednih poduzeća povezana su uz know-how i tehnologiju u području razvoja usluga koje se odnose na potpomognutu komunikaciju. Njihova se ograničenja sastoje od nedovoljnih resursa za osmišljavanje i razvoj usluga za potpomognutu komunikaciju (primjerice, nedovoljna stručnost zaposlenika ili nedostatak primjera dobre industrijske prakse).