Tim Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta

Voditelj tima / Stručnjak za ranu intervenciju: doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša

Stručnjak za potpomognutu komunikaciju: prof. dr. sc. Marta Ljubešić

Stručnjak za višestruke poteškoće: prof. dr. sc. Zrinjka Stančić

Stručnjak za poremećaje iz autističnog spektra: prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar

Stručnjak za poremećaje iz autističnog spektra: dr. sc. Jasmina Stošić

Stručnjak za poremećaje sluha: doc. dr. sc. Luka Bonetti

Stručnjak za afaziju: izv. prof. dr. sc Tatjana Prizl Jakovac

Asistent iskustvenog laboratorija: Andrea Feješ (alumni)

Asistent iskustvenog laboratorija: Monika Rosandić

Terapeut za poremećaje iz autističnog spektraSanda Vrljičak (alumni)

Terapeut za poteškoće u učenju: Maja Peretić 

Terapeut za poremećaje iz autističnog spektra: Ana Marija Bohaček

Stručnjak za odrasle osobe sa složenim komunikacijskim potrebama: Ana Leko Krhen

Stručnjakinja za poremećaje iza autističnog spektra: Katarina Talian