Tim Grafičkog fakulteta

Voditelj tima Grafičkog fakulteta / Stručnjak za evaluaciju prikaza boja i sučelja: izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić

Stručnjak za evaluaciju korisničkog iskustva: izv. prof. dr. sc. Jesenka Pibernik

Istraživač metodologija dizajna: Jurica Dolić

Grafički dizajner: Bojan Kanižaj