Razvijene aplikacije

Razvoj aplikacija u okviru projekta ICT-AAC oduvijek je usmjeren na dva glavna područja: edukaciju i komunikaciju. Prilikom razvoja aplikacija tendencija jest proces učenja i komunikacije krajnjim korisnicima učiniti čim više atraktivnim kako bi ih se potaknulo na korištenje aplikacije.

Na projektu ICT-AAC razvijen je cijeli niz takvih aplikacija koje se koriste u radu s djecom mlađe predškolske dobi sa složenim komunikacijskim potrebama, u radu s odraslim osobama nakon traumatskih ozljeda mozga i cerebrovaskularnog inzulta, ali i za rad s djecom starije predškolske i mlađe školske dobi kod usvajanja vještina koje prethode čitanju, pisanju i računanju. 

Više o aplikacijama možete pogledati kliknom na neki od dolje navedenih gumba ili klikom na kategorije u izborniku s lijeve strane.

 

Apple iOS aplikacije

Android aplikacije

Web aplikacije