Konzorcijski partneri Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Fakultet elektrotehnike i računarstva usmjeren je na tehničke i financijske aspekte projekta. Bavi se razvojem platforme za usluge potpomognute komunikacije (PK), PK aplikacija i usluga. Uz navedeno, Fakultet elektrotehnike i računarstva bavi se difuzijom znanja te povezivanjem interesnih sudionika projekta.

Edukacijsko rehabilitacijski fakultet

Tim s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta raspolaže znanjima i vještinama  za istraživanje metoda alternativne i proširene komunikacije  koje predstavljaju tehnološku podršku osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. ERF aktivno podupire inkluzivno obrazovanje i unaprjeđenje obavljanja aktivnosti potrebnih za svakodnevni život  osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Grafički fakultet

Tim Grafičkog fakulteta se u okviru projekta bavi dizajniranjem i razvojem simbola i grafičkog sučelja za aplikacije namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama.

 

Filozofski fakultet

Tim Filozofskog fakulteta se u okviru projekta bavi ispitivanjem potreba i  zahtjeva osoba sa složenim komunikacijskim potrebama i provodi evaluaciju razvijenih usluga i aplikacija.