Poliklinika SUVAG Osijek

Poliklinika SUVAG Osijek bavi se medicinskom dijagnostikom i rehabilitacijom osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U okviru projekta bavi se identifikacijom mogućnosti i potreba krajnjih korisnika.

Centar inkluzivne potpore IDEM

Centar inkluzivne potpore IDEM bavi se edukacijom u području inkluzivnog obrazovanja i rane intervencije. Surađuje s učiteljima, stručnjacima, roditeljima i vršnjacima osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U okviru projekta Centar se bavi identifikacijom mogućnosti i potreba osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Prezentaciju centra IDEM možete pogledati ovdje ili je preuzeti u PDF obliku.

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) pridonosi dobrobiti djece sa složenim komunikacijskim potrebama okupljanjem stručnjaka u području rane intervencije u djetinjstvu s ciljem stvaranja sustava rane intervencije. HURID se u okviru projekta bavi identificiranjem mogućnosti i potreba osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Hrvatska zajednica za Down sindrom

Hrvatska zajednica za Down sindrom okuplja stručnjake i roditelje osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U okviru projekta bavi se utvrđivanjem mogućnosti i potreba osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Udruga roditelja OKO

Udruga roditelja OKO okuplja roditelje osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U okviru projekta bavi se identifikacijom potreba i mogućnosti osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

HSM Informatika

HSM Informatika je hrvatska tvrtka koja se bavi distribucijom softverskih rješenja. U okviru projekta  tvrtka će koristiti vlastite nacionalne i regionalne distributivne kapacitete kako bi razvijene usluge i rješenja mogle doprijeti do krajnjih korisnika.

Diversitas IT sustavi

Diversitas IT sustavi je mala hrvatska tvtrka koja se bavi razvojem aplikacija i uređaja za interakciju ljudi i računala. U okviru projekta će se baviti prilagodbom sučelja osobama sa složenim komunikacijskim potrebama.

iSTUDIO

iSTUDIO je hrvatska tvrtka koja se bavi uslugama u području društvenih medija.  U okviru projekta tvrtka će pokušati mehanizmima alternativne i proširene komunikacije unaprijediti postojeće društvene mreže kao što su Facebook i Twitter, kako bi se postiglo uključivanje osoba sa složenim komunikacijskim potrebama u društvene medije (e-uključenost).