Centar za rehabilitaciju "Ozalj"

Usluge Centra za rehabilitaciju“Ozalj“ širokog su spektra te obuhvaćaju stalni smještaj i rehabilitaciju osoba s intelektualnim teškoćama, rehabilitaciju u dnevnom centru, uslugu povremenog boravka (uključujući i podršku djeci sa složenim komunikacijskim potrebama), stručnu podršku u obitelji s djetetom s teškoćama u razvoju te podršku pri integraciji u redovnom školovanju. Centar za rehabilitaciju „Ozalj“ surađuje s Partnerima konzorcija pri identifikaciji mogućnosti i potreba osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Za više informacija posjetite centar-ozalj.hr