Društvo invalida Donji MIholjac

Osim pružanja osnovnih zdravstvenih i  socijalnih usluga, ova udruga intenzivno radi na aktivnostima približavanja i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija u životu i radu osoba s invaliditetom, kao i u njihovoj međusobnoj  komunikaciji i povezivanju.

Za više informacija pogledajte www.didm.hr