Diversitas IT sustavi

Diversitas IT sustavi je mala hrvatska tvtrka koja se bavi razvojem aplikacija i uređaja za interakciju ljudi i računala. U okviru projekta će se baviti prilagodbom sučelja osobama sa složenim komunikacijskim potrebama.