Poliklinika SUVAG Osijek

Poliklinika SUVAG Osijek bavi se medicinskom dijagnostikom i rehabilitacijom osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U okviru projekta bavi se identifikacijom mogućnosti i potreba krajnjih korisnika.

Centar inkluzivne potpore IDEM

Centar inkluzivne potpore IDEM bavi se edukacijom u području inkluzivnog obrazovanja i rane intervencije. Surađuje s učiteljima, stručnjacima, roditeljima i vršnjacima osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U okviru projekta Centar se bavi identifikacijom mogućnosti i potreba osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Prezentaciju centra IDEM možete pogledati ovdje ili je preuzeti u PDF obliku.

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) pridonosi dobrobiti djece sa složenim komunikacijskim potrebama okupljanjem stručnjaka u području rane intervencije u djetinjstvu s ciljem stvaranja sustava rane intervencije. HURID se u okviru projekta bavi identificiranjem mogućnosti i potreba osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Hrvatska zajednica za Down sindrom

Hrvatska zajednica za Down sindrom okuplja stručnjake i roditelje osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U okviru projekta bavi se utvrđivanjem mogućnosti i potreba osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Udruga roditelja OKO

Udruga roditelja OKO okuplja roditelje osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U okviru projekta bavi se identifikacijom potreba i mogućnosti osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.