Centar inkluzivne potpore IDEM

Centar inkluzivne potpore IDEM bavi se edukacijom u području inkluzivnog obrazovanja i rane intervencije. Surađuje s učiteljima, stručnjacima, roditeljima i vršnjacima osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U okviru projekta Centar se bavi identifikacijom mogućnosti i potreba osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.

Prezentaciju centra IDEM možete pogledati ovdje ili je preuzeti u PDF obliku.