Poliklinika SUVAG Osijek

Poliklinika SUVAG Osijek bavi se medicinskom dijagnostikom i rehabilitacijom osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U okviru projekta bavi se identifikacijom mogućnosti i potreba krajnjih korisnika.