Hrvatska zajednica za Down sindrom

Hrvatska zajednica za Down sindrom okuplja stručnjake i roditelje osoba sa složenim komunikacijskim potrebama. U okviru projekta bavi se utvrđivanjem mogućnosti i potreba osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.