Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) pridonosi dobrobiti djece sa složenim komunikacijskim potrebama okupljanjem stručnjaka u području rane intervencije u djetinjstvu s ciljem stvaranja sustava rane intervencije. HURID se u okviru projekta bavi identificiranjem mogućnosti i potreba osoba sa složenim komunikacijskim potrebama.