ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica

ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica

Aplikacija ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica jedna je od ICT-AAC aplikacija namijenjenih odraslim osobama sa složenim komunikacijskim potrebama, prvenstveno osobama s afazijom. Malobrojne su aplikacije na hrvatskome jeziku koje su dostupne osobama s afazijom. Rješavajući zadatke iz područja orijentacije u prostoru i vremenu, jezičnog razumijevanja i čitanja, osobe s afazijom imaju priliku jačati pojedine aspekte kognitivnih te jezično-govornih vještina. Aplikaciju je moguće koristiti u različitim kontekstima (npr. s logopedom u sklopu logopedske terapije ili individualno u kućnom okruženju).

 

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Upotreba aplikacije

Korisnici aplikacije mogu odabrati između tri osnovna područja - Orijentacija u prostoru i vremenu, Razumijevanje i Čitanje. Odabirom osnovnog područja, otvaraju se potpodručja iz kojih korisnik rješava zadatke koji sadržajem odgovaraju odrasloj dobi. Svi zadaci osmišljeni su po principu odabira između ponuđenih odgovora te pružaju povratnu informaciju ukoliko je odgovor točan. Zadaci iz područja Orijentacija u prostoru i vremenu te Razumijevanje nude, uz vizualni, i auditivni podražaj. ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica donosi osvježenje među malobrojne aplikacije na hrvatskom jeziku koje su namijenjene odraslim osobama sa stečenim teškoćama.