Endo-učilica

Endo-učilica

Suradnja između tri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu rezultirala je razvojem prototipa aplikacije za studente stomatologije pod nazivom Endo-učilica koja je dostupna za operacijske sustave Android i iOS.

Nove tehnologije danas omogućuju brojne inovativne metode učenja koje, uz tradicionalni oblik stjecanja znanja iz raznih područja, mogu dodatno pozitivno utjecati na proces učenja, točnije povećati njegovu efikasnost i motiviranost sudionika. Sve su češće multidisciplinarne suradnje iz kojih proizlaze programska rješenja/aplikacije namijenjene stjecanju novih znanja i vještina iz raznih područja. Takav oblik učenja podrazumijeva dostupnost atraktivnog sadržaja implementiranog u programsko rješenje te korisnicima omogućuje nove dimenzije učenja. Ovo programsko rješenje razvijeno je suradnjom tri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Stomatološkog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Cilj suradnje je bio razoj programskog rješenja koje će studentima stomatologije povećati razinu kvalitete i motivacije u procesu učenja vezano uz endodontsko liječenje zuba. U ovom području je uz teorijski dio, ključno da studenti vizualno mogu doživjeti problematiku pojedinog zuba, što se na zanimljiv način i realan prikaz (korištenjem modela stvarnih zuba) implementiralo u programsko rješenje.

Studentima je omogućeno da uz teorijski dio vezan uz endodontsko liječenje zuba kroz kviz znanja koji je sastavljen od različitih tipova pitanja i mogućih načina odgovora (npr. upisivanje odgovora, odabira ponuđenih odgovora točno/netočno ili odabirom zuba pritiskom na određeni zub/zube na prikazanoj slici zuba), na vrlo zoran i atraktivan način dobiju uvid u raznovrsnu problematiku u području endodoncije te primjene endodontskog liječenja zuba. Uz navedeno, kroz ovo programsko rješenje studentima je pružena i mogućnost upoznavanja s EndoActivatorom (zvučno aktiviranim ispiranjem kanala) i tehnikom SWEEPS (lasersko aktiviranim ispiranjem), pri čemu su, uz teorijski dio, u ovo programsko rješenje implementirani i video materijali.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store i App Store.