ICT-AAC Prskalice

Prskalice

Cilj aplikacije ICT-AAC Prskalice je razumijevanje uzročno-posljedične veze putem prezentacije jednostavnih podražaja različitih modaliteta koji su razvojno primjereni za djecu s višestrukim teškoćama i djecu rane dobi. Pojedine osobe sa složenim komunikacijskim potrebama otežano razumiju odnos sredstvo-cilj, a ova aplikacija nudi mogućnosti za usvajanje spomenutog odnosa na zabavan i atraktivan način. U aplikaciji se prezentiraju predmeti iz svakodnevnog života te se potom očekuje i potiče povratna reakcija od strane korisnika nakon koje slijedi zvučni ili vizualni odgovor. Na opisani način potiče se stvaranje i razumijevanje veze između uzroka i posljedice. Atraktivnost aplikacije kao i jednostavnost zadataka Prskalice čine zanimljivom i djeci urednoga razvoja.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Upotreba aplikacije

Aplikacija pomaže pri učenju uzročno-posljedične veze kroz paletu mogućnosti koju čine tri različite igre. Prva igra, naziva Animacije, korisniku omogućuje odabir i prikaz triju predefiniranih animacija (kratkih video zapisa) s ciljem da se pobudi pozornost korisnika pritom ne zahtijevajući povratnu reakciju. Druga igra, naziva Dodir, prikazuje određeni animirani objekt uz reprodukciju zvuka, ali tek nakon što korisnik dotakne ekran. Treća igra, naziva Geste, zahtijeva interakciju korisnika s aplikacijom u obliku povlačenja prsta po ekranu pri čemu se proizvode određeni vizualni i audio efekti. Unutar aplikacije je za svaku igru moguće odabrati različite grafičke elemente.

Na početnom zaslonu aplikacije nalazi se glavni izbornik, gumb za postavke te gumb za izlaz iz aplikacije. Izbornik nudi odabir između Animacija, Dodira i Gesti dok gumb za postavke vodi na izbornik postavki u kojemu je moguće isključiti/uključiti zvuk te doći do informacija o aplikaciji pritiskom gumba Info.

ICT-AAC Matematika

ICT-AAC Matematika primjenjiva je i korisna u nižim razredima osnovne škole, posebno u drugom, trećem i četvrtom razredu pri utvrđivanju i obradbi gradiva pisanog zbrajanja i oduzimanja, množenja i dijeljenja do sto, tisuću i milijun. U prvom razredu djeca uče kroz konkretno misaono funkcioniranje (konkretni materijal: kockice, štapići, pikule, promatranje, pokus) te je potrebno poštivati razvojni kontinuitet prije uvođenja apstraktne aritmetike. Aplikacija bi se u prvom razredu mogla koristiti za učenike na dodatnoj nastavi koji imaju jače razvijeno razumijevanje generalizacije i apstrakcije.

Opširnije...

MULTI-SKLAD Ponašalica

Aplikacija Ponašalica je osmišljena u formatu koji omogućava opisivanje različitih socijalnih situacija putem grafičkih simbola ili fotografija. Kako su izazovne situacije specifične za određenog korisnika priče je moguće kreirati u aplikaciji i svaki segment situacije popratiti simbolom i zvučnim zapisom. Prilikom opisivanja novih priča valja koristiti jezik koji je usklađen s jezičnim razumijevanjem djeteta ili osobe za koju je opis namijenjen te koristiti pozitivne tvrdnje.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

ICT-AAC Koliko je sati

ICT-AAC Koliko je sati

Još od predškolske dobi djeca se susreću s vremenskim pojmovima prije i poslije, jučer, danas i sutra, nabrajaju pojmove kao što su dani u tjednu i godišnja doba te mogu pravilnim kronološkim redoslijedom ispričati niz doživljaja ili prepričati priču koju su čula. Unatoč tome, djeci je vrlo teško shvatiti koncept vremena kao kontinuuma u kojem svaki događaj ili vrijeme između događaja traju određen period te da se to može izmjeriti i precizno izraziti satima, minutama i sekundama.

Aplikacija ICT-AAC Koliko je sati namijenjena je djeci s teškoćama u razvoju, ali i djeci urednog razvoja za poticanje snalaženja u vremenu pomoću iskazivanja trajanja događaja u vremenskim jedinicama. Također, uporabom aplikacije učvršćuju se veza brojke i količine te općenito pojma količine te poboljšava razumijevanje slijeda događaja u vremenu.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Komunikator+

Komunikator+

Ponekad komunikacijski i jezični razvoj u djece ne teče sasvim glatko zbog različitih uzroka (npr: poremećaji iz autističnog spektra, motoričke teškoće, dječja govorna apraksija). U odrasloj populaciji razmjena poruka može biti narušena uslijed različitih stanja kao što su moždani udari, traumatska oštećenja mozga, neurodegenerativna stanja i sl. Aplikacija ICT-AAC Komunikator+ nadomješta nedostatak usluga na hrvatskome jeziku pomoću kojih bi se osigurao prijenos složenijih jezičnih poruka kao što su fraze i rečenice.

Aplikacija je namijenjena širokom spektru korisnika u svrhu lakšeg, bržeg i učinkovitijeg prijenosa poruke. Omogućuje slaganje fraza i rečenica pomoću postojećih simbola iz tri nekomercijalne galerije (ARAASAC, Mulberry i Sclera), nadogradnju vlastitim simbolima ili fotografijama. Frazu je moguće reproducirati uz postojeći zvučni zapis simbola, snimiti vlastiti izgovor i reproducirati ga. Uporabom vlastitih fotografije i zvučnog zapisa ovakav sustav potpomognute komunikacije moguće je prilagoditi individualnim i kontekstualnim potrebama korisnika. Tako se kod korisnika, ovisno o teškoćama i dobi, podupire razvoj jezika i pismenosti, omogućava se stvaranje fraza i rečenice za određene funkcionalne situacije, ali i alat za stvaranje složenijih poruka u drugim situacijama.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Preporučamo da se poslužite detaljnim uputama koje opisuju način korištenja aplikacije. Upute u obliku PDF dokumenta možete preuzeti ovdje.

Upotreba aplikacije

Aplikacija omogućuje slaganje fraza pomoću simbola koji mogu biti fotografije snimljene integriranom kamerom uređaja, slike iz galerije uređaja ili simbola iz tri nekomercijalne galerije (ARAASAC, Mulberry i Sclera). Simboli koji su standardno isporučeni s aplikacijom posloženi su u kategorije koje se često koriste u hrvatskom jeziku. Pomoću intuitivnog korisničkog sučelja korisnik pronalazi traženi simbol i pritiskom na njegov slikovni zapis dodaje ga u alatnu traku predviđenu za prikaz trenutne fraze. Pritiskom na gumb “Izgovori” reproduciraju se zvučni zapisi simbola koji čine frazu. Kako bi se ubrzala komunikacija korisnika s okolinom, omogućeno je pohranjivanje često korištenih fraza, rečenica i ključnih riječi za koje se naknadno može snimiti izgovor. Korisnik može vidjeti sve pohranjene fraze i rečenice pritiskom na gumb „Fraze”.

Postavke aplikacije omogućuju prilagodbu modularnog sučelja i sadržaja aplikacije s ciljem personalizacije aplikacije korisniku s obzirom na motoričke poteškoće ili poteškoće vida. Kako bi korisnik što kvalitetnije savladao širok skup funkcionalnosti, s aplikacijom se standardno isporučuju ugrađene upute. Za pristup kontekstualnoj pomoći dovoljno je pritisnuti „Pomoć“ na vrhu ekrana. S druge strane, cijele upute koje sadrže popis svih funkcionalnosti nalaze se iza gumba „Trebate pomoć? Pročitajte upute“ u postavkama.

 

Plakat aplikacije u PDF obliku možete preuzeti klikom na sliku niže.

 

Učimo čitati

Učimo čitati

Uz učenje čitanja, kroz aplikaciju se uče i slogovi, novi pojmovi i riječi. Osim predefiniranog skupa riječi, aplikacija omogućuje dodavanje i kategoriziranje novih riječi. Prilikom dodavanja riječi, pojmu se dodjeljuju simbol ili fotografija (slike iz galerije na uređaju ili s fotoaparata uređaja) i zvučni zapis (zvuk nasnimljen na uređaju).

Aplikacija je razvijena u suradnji FER-a i Hrvatske zajednice za Down sindrom 2012. godine te je dorađena u okviru projekta ICT-AAC.

Aplikaciju je moguće preuzeti ovdje, dok je upute u obliku PDF-a moguće pročitati ovdje.

Učimo riječi

Učimo riječi

Aplikacija Učimo riječi podučava korisnika novim riječima putem komunikacijskog sustava simbola. Tijekom rada s aplikacijom korisniku se nasumičnim redoslijedom prikazuju simboli koji predstavljaju predmete, radnje, osobe i različite pojmove. Prikazani simbol popraćen je audio zapisom (izgovorom naziva simbola) i tekstualnim zapisom naziva simbola u kojem su različitim bojama naglašeni slogovi.

Aplikacija je razvijena u suradnji FER-a i Hrvatske zajednice za Down sindrom 2012. godine te je dorađena u okviru projekta ICT-AAC.

Aplikaciju je moguće preuzeti ovdje, dok je upute u obliku PDF-a moguće pročitati ovdje.

Učimo slogove

Učimo slogove

Aplikacija Učimo slogove podučava korisnika izgovoru slogova i dolazi sa predefiniranim skupom slogova od 2 i 3 slova. Tijekom rada s aplikacijom korisniku se nasumičnim redoslijedom prikazuju slogovi naglašeni različitim bojama.

Aplikacija je razvijena u suradnji FER-a i Hrvatske zajednice za Down sindrom 2012. godine te je dorađena u okviru projekta ICT-AAC.

Aplikaciju je moguće preuzeti ovdje, dok je upute u obliku PDF-a moguće pročitati ovdje.

ICT-AAC e-Galerija Senior

ICT-AAC e-Galerija Senior

Ovo je prva aplikacija namijenjena osobama odrasle dobi razvijena u okviru projekta ICT-AAC. Individualne potrebe korisnika te razina komunikacijskog i jezično-govornog razvoja pojedinca odredit će način i svrhu korištenja aplikacije. Prvenstveno je osmišljena za ostvarivanje komunikacijskih potreba koje nastaju uslijed oštećenja mozga kao što su afazije i traumatske ozljede mozga. Aplikacija ICT-AAC e-Galerija Senior sadrži tri priče koje se sastoje od tri, četiri i sedam fotografija koje prikazuju slijed svakodnevnih događaja i obavljanja uobičajenih poslova. Radnja na svakoj pojedinoj slici je popraćena pisanim tekstom. Osim poticanja samostalnog izražavanja temeljem praćenja slijeda događaja, potiče se prepričavanje i stvaranje uzročno-posljedičnih veza.

Aplikacija možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Aplikacija je korisna i u razvijanju sposobnosti praćenja vremenskog slijeda, stvaranja složenih rečenica prilikom govornog iskaza, razumijevanja zvučnog zapisa, pamćenja te imenovanja radnji, događaja, osoba i objekata. Opcija "Složi priču omogućuje slaganje poznate priče koja je prikazana drugačijim redoslijedom nego u originalu te potiče, osim jezičnih, i više kognitivne sposobnosti pamćenja i zaključivanja. Događaji pojedinog korisnika mogu se samostalno fotografirati i osmisliti kao nova priča što je izrazito važno jer omogućava prikaz osobnih iskustava koja su motivirajuća za odrasle osobe koje imaju afaziju ili traumatsko oštećenje mozga.

 

Opširnije...

ICT-AAC Domino brojalica

ICT-AAC Domino brojalica

Poznavanje količine jedan je od preduvjeta za usvajanje pojma broja, odnosno osnova za buduće računanje. Djeci s teškoćama u razvoju aplikacija ICT-AAC Domino brojalica na atraktivan način pruža rana iskustva s količinom i brojevima, potpomognuto slikovnim i zvučnim zapisom. Aplikacija olakšava učenje povezivanja vizualnog simbola i količine te znamenke (brojke). Upravo tako povezani vizualni i auditivni simboli kod navedene skupine djece potiču, održavaju i unaprjeđuju vještine rane matematičke pismenosti neophodne za usvajanje pojma količine, a kasnije i za shvaćanjem značenja brojeva. Sve to je preduvjet za shvaćanjem osnovnih računskih operacija.

Koristeći aplikaciju djeca imaju priliku upoznati druge važne matematičke predvještine kao što su razlikovanje malo-puno i jednako mnogo povezivanjem različitih simbola koji predstavljaju istu količinu (simbol predmeta iz okoline/okruženja sa simbolom sa simbolom količine na domino pločici) te povezivanje brojeva i simbola s domino pločica. Prednost aplikacije je mogućnost njezine uporabe u obiteljskom okruženju i/ili predškolskim ustanovama te početnoj nastavi matematike u osnovnim školama. Aplikaciju mogu koristiti i mlađa djece tipičnog razvoja kod koje ne postoji potreba za dodatnom stručnom podrškom.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Pamtilica

ICT-AAC Pamtilica

Aplikacija ICT-AAC Pamtilica pripada nizu aplikacija koje su namijenjene poticanju predvještina čitanja na zabavan i atraktivan način. Vrlo često se pogrešno smatra da je za uspješno ovladavanje čitanjem jedino važno svladati imenovanje slova. Koncept fonološke svjesnosti je jedna od ključnih predvještina čitanja jer djeca prije formalne poduke čitanja postaju vješta u prepoznavanju, izdvajanju i "baratanju" dijelovima manjim od riječi.  Aplikacija je namijenjena svim korisnicima predškolske dobi koji pokazuju interes za predvještine čitanja, ali i za one koji se još uvijek nalaze u fazi prepoznavanja i izdvajanja prvoga glasa.

Aplikacija je zasnovana na prikazu simbola na korisničkom sučelju u formi mreže simbola te njihovo uparivanje temeljem početnog glasa te svojom strukturom podsjeća na igru memory. Uz svaki simbol pridružen je odgovarajući tekst, a odabirom simbola reproducira se zvučni zapis. Osim poticanja izdvajanja prvoga glasa, Pamtilica može potaknuti usvajanje novih riječi te utvrđivanje veze slovo-glas. Ovisno o individualnim potrebama i mogućnostima korisnika, u aplikaciji  su implementirane  različite mogućnosti podešavanja (od odabira boje pozadine, odabira broja parova do uključivanja/zaključavanja teksta s nazivom simbola).

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

Prepoznaj pojmove

Prepoznaj pojmove

Aplikacija Prepoznaj pojmove razvijena je na FER-u u sklopu doktorskog istraživanja dr.sc. Barbare Zagajšek pod mentorstvom izv. prof.dr.sc. Željke Car (FER) i prof. Jasmine Frey-Škrinjar (ERF) te uz stručnu podršku dr.sc. Jasmine Stošić. U testiranju aplikacije te pripremi za objavu sudjelovali su stručnjaci  projektnog tima ICT-AAC.

Riječ je o edukacijskoj aplikaciji za podučavanje novih pojmova korištenjem komunikacijskog sustava simbola. Model podučavanja implementiran u aplikaciji zasnovan je na modificiranom podučavanju diskriminativnim nalozima temeljenom na principima primijenjene analize ponašanja.  Radi se o priznatim i znanstveno utemeljenim bihevioralnim metodama podučavanja. Aplikacija je evaluirana s reprezentativnom skupinom krajnjih korisnika i edukacijsko-rehabilitacijskih stručnjaka.

Preporuča se detaljnije upoznavanje s mogućnostima aplikacije i metodom podučavanja diskriminativnim nalozima (kroz upute, ali i druge resurse) prije početka rada. Korisničke upute za aplikaciju nalaze se ovdje.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

   

ICT-AAC Matematički vrtuljak

ICT-AAC Matematički vrtuljak

Aplikacija ICT-AAC Matematički vrtuljak pomaže u savladavanju osnovnih matematičkih operacija kroz četiri ugrađene igre. U prvoj igri “Brojevi” korisnici trebaju prebrojati simbole na ekranu te odabrati odgovarajuće rješenje. Druga igra “Različiti skupovi” bavi se jednakostima skupova pri čemu korisnici moraju utvrditi sadrže li skupovi na lijevoj i desnoj strain ekrana isti broj simbola. Treća i četvrta igra “Operacije” objedinjuju osnovne matematičke operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje. Pri tome se u trećoj igri “Operacije do 10” navedene operacije izvode samo do broja 10 dok je u četvrtoj igri moguće vježbati sve do broja 99.

Kroz postavke aplikacije moguće je odabrati trebaju li se za operacije koristiti brojevi ili simboli (jabuke i kvadratići) , do kojeg broja će se provoditi vježbe osnovnih operacija te koliko će biti ponuđeno odgovora za odabir. Također, moguće je izolirati samo određene matematičke operacije.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Glaskalica

ICT-AAC Glaskalica

Aplikacija ICT-AAC Glaskalica pomaže pri savladavanju fonološke svjesnosti koja predstavlja jednu od osnovnih predvještina čitanja. U tom smislu uključuje prepoznavanje prvog, zadnjeg ili svih glasova riječi. Kako bi se omogućilo postepeno učenje, aplikacija zadatke razlikuje prema složenosti riječi.

Ukupno, korisnici imaju na raspolaganju šest mogućih ”težina” igre u okviru kojih pogađaju glasove na više od 200 odabranih riječi. Uz svaku zadanu riječ korisnicima se prikazuje sličica koja predstavlja pojam koji odgovara zadanoj riječi. Omogućeno je i izgovaranje cijele riječi kao i slovkanje riječi glas po glas.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

 

Saznajte više...