ICT-AAC Glaskalica

ICT-AAC Glaskalica

Aplikacija ICT-AAC Glaskalica pomaže pri savladavanju fonološke svjesnosti koja predstavlja jednu od osnovnih predvještina čitanja. U tom smislu uključuje prepoznavanje prvog, zadnjeg ili svih glasova riječi. Kako bi se omogućilo postepeno učenje, aplikacija zadatke razlikuje prema složenosti riječi.

Ukupno, korisnici imaju na raspolaganju šest mogućih ”težina” igre u okviru kojih pogađaju glasove na više od 200 odabranih riječi. Uz svaku zadanu riječ korisnicima se prikazuje sličica koja predstavlja pojam koji odgovara zadanoj riječi. Omogućeno je i izgovaranje cijele riječi kao i slovkanje riječi glas po glas.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

 

 

Saznajte više...

ICT-AAC e-Galerija

ICT-AAC e-Galerija

Aplikacija ICT-AAC e-Galerija omogućuje slaganje priča pomoću niza sličica koje mogu biti fotografije snimljene integriranom kamerom uređaja, slike iz galerije uređaja ili simboli iz triju nekomercijalnih galerija (ARAASAC, Mulberry i Sclera).

Svakoj sličici moguće je pridružiti tekstualni i zvučni zapis koji opisuju odgovarajući dio priče. Zvučni zapis se reproducira pritiskom na sličicu kod pregledavanja priča. Osim pregledavanja postojećih i stvaranja novih priča, aplikacija sadrži i dvije igre: "Složi priču" i "Izbaci uljeza". Kod igre "Složi priču" korisnik mora posložiti pomiješane sličice iz odabrane priče po pravilnom redoslijedu, dok kod igre "Izbaci uljeza" korisnik mora odabrati sličice koje ne pripadaju priči. Postavke aplikacije omogućuju korisniku prilagodbu veličine slova i veličine sličica, automatsko listanje priča te promjenu boje pozadine, okvira sličica i teksta.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

 

       

Opširnije...

ICT-AAC Matematički vrtuljak

ICT-AAC Matematički vrtuljak

Aplikacija ICT-AAC Matematički vrtuljak pomaže u savladavanju osnovnih matematičkih operacija kroz četiri ugrađene igre. U prvoj igri “Brojevi” korisnici trebaju prebrojati simbole na ekranu te odabrati odgovarajuće rješenje. Druga igra “Različiti skupovi” bavi se jednakostima skupova pri čemu korisnici moraju utvrditi sadrže li skupovi na lijevoj i desnoj strain ekrana isti broj simbola. Treća i četvrta igra “Operacije” objedinjuju osnovne matematičke operacije: zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje. Pri tome se u trećoj igri “Operacije do 10” navedene operacije izvode samo do broja 10 dok je u četvrtoj igri moguće vježbati sve do broja 99.

Kroz postavke aplikacije moguće je odabrati trebaju li se za operacije koristiti brojevi ili simboli (jabuke i kvadratići) , do kojeg broja će se provoditi vježbe osnovnih operacija te koliko će biti ponuđeno odgovora za odabir. Također, moguće je izolirati samo određene matematičke operacije.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Slovarica

ICT-AAC Slovarica

Aplikacija ICT-AAC Slovarica olakšava učenje povezanosti između vizualnog simbola i novog fonološkog oblika. Upravo takvi upareni vizualni i auditivni simboli kod navedene skupine djece potiču, održavaju i unaprjeđuju vještine rane pismenosti neophodne za čitanje, a kasnije i za pisanje.

Osim rječničkog bogatstva (razumijevanja i uporabe), djeca stječu brojna druga jezična znanja, kao što su razumijevanje i namjera pisma. Nadalje, koristeći Slovaricu djeca imaju priliku upoznati druge važne predvještine čitanja kao što su imenovanje i izdvajanje slova/glasa na početku riječi, organizacija slova i riječi (smjer s lijeva na desno), vizualne oznake slova i riječi, pravila o riječima te vještine predviđanja. Prednost aplikacije Slovarica je mogućnost njezine uporabe u obiteljskom okruženju i/ili predškolskim ustanovama. Slovaricu mogu koristiti i djeca kod koje ne postoji potreba za dodatnom stručnom podrškom.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Matematička igraonica

ICT-AAC Matematička igraonica

U matematičkom opismenjavanju svoj doprinos daje aplikacija ICT-AAC Matematička igraonica kojom se potiče razvoj matematičkih (pred)vještina (razumijevanje postojanja objekta, sposobnost prepoznavanja i razlikovanja količine, manipulacija brojevima, razumijevanje redoslijeda brojeva te općenito razumijevanje brojevnog sustava).

Jasna je veza između jezičnih i matematičkih sposobnosti i poznato je da se mnoga matematička znanja usvajaju znatno prije početka formalne poduke. Djeci je jednostavnije razumjeti matematičke koncepte ako su ih imali prilike iskusiti na konkretnim primjerima te je u tome vrijednost ove aplikacije. Osim koncepata djeca se vrlo rano upoznaju i s matematičkim jezikom (više, manje, isto, različito) koji ponekad može biti zbunjujući. Mnoge riječi su neuobičajene ili imaju drugačije značenje u svakodnevnom životu a usvajanje matematičkih izraza i simbola od velike je važnosti za učenje matematike.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

 

Opširnije...

ICT-AAC Komunikator

ICT-AAC Komunikator

Obilježja korisnika, kao što su vrsta teškoća, individualne potrebe i razina komunikacijskog i jezično-govornog razvoja, određuju način i svrhu za koje će se aplikacija koristiti. Aplikacija ICT-AAC Komunikator nudi mogućnost slaganja i prikaza više ekrana sa simbolima kroz koje se može kretati ”listanjem”. Dodirom slike simbola na ekranu aplikacija reproducira odgovarajući zvučni zapis. Uz zvučni zapis, svakom simbolu pridružen je i odgovarajući tekst koji se može prikazivati ispod slike simbola, ovisno o postavkama aplikacije. Dugim pritiskom slike simbola, korisniku se otvaraju mogućnosti slaganja željenog redoslijeda simbola te opcija zaključavanja odnosno vizualnog izoliranja odabranog simbola. Izolacijom određenog simbola jedino taj simbol ostaje dostupan tj. aktivan za reproduciran- je zvučnog zapisa što može biti korisno u edukacijske svrhe. U postavkama aplikacije nudi se mogućnost prilagodbe broja simbola prikazanih na jednom ekranu odnosno stranici aplikacije što izravno definira i veličinu svakog simbola na ekranu. Uz standardni skup simbola, aplikacija omogućuje dodavanje vlastitih simbola putem postojećih fotografija na pokretnom uređaju ili fotografiranjem integriranom kamerom uređaja. Pri postupku dodavanja vlastitog simbola korisnik unosi njegov pisani naziv, dodaje odgovarajući zvučni zapis te takav simbol smješta u željenu tj. odgovarajuću kategoriju. Aplikacija sadrži 1500 simbola kategoriziranih u 22 kategorije. Dostupni su simboli iz tri nekomercijalne galerije simbola (ARASAAC, Mulberry i Sclera).

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

 

Opširnije...