Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica

ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica, dostupna za uređaje s operacijskim sustavom Android.

Aplikacija ICT-AAC Jezično-govorna vježbalica jedna je od ICT-AAC aplikacija namijenjenih odraslim osobama sa složenim komunikacijskim potrebama, prvenstveno osobama s afazijom. Malobrojne su aplikacije na hrvatskome jeziku koje su dostupne osobama s afazijom. Rješavajući zadatke iz područja orijentacije u prostoru i vremenu, jezičnog razumijevanja i čitanja, osobe s afazijom imaju priliku jačati pojedine aspekte kognitivnih te jezično-govornih vještina. Aplikaciju je moguće koristiti u različitim kontekstima (npr. s logopedom u sklopu logopedske terapije ili individualno u kućnom okruženju).

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store.

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje.