Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Učimo boje

Objavljeno: Nedjelja, 1. travnja 2018.

Objavljena nova aplikacija Učimo boje

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Učimo boje, dostupna putem web preglednika te za uređaje s operacijskim sustavima Android i iOS.

Ova interaktivna aplikacija osmišljena je kao motivacija i svojevrsni alat za upoznavanje s bojama. Namijenjena je djeci s višestrukim teškoćama iako aplikaciju mogu koristiti i djeca tipičnog razvoja. Aplikacija se temelji na korištenju audiovizualnih elemenata bliskih djeci s naglaskom na jednostavnost i jasnu prepoznatljivost. U glavnom izborniku ponuđene su četiri razine progresivne težine (Prepoznavanje boje, Razlikovanje boje, Otključavanje vrata, Dominantna boja) kojima je cilj na zabavan način olakšati učenje, prepoznavanje i razlikovanje boja. Korisnik dodatno može u postavkama aplikacije odabrati boje koje želi koristiti u aplikaciji, glas, prikaz teksta te prilagođeni način korištenja koji mijenja određene parametre aplikacije čime se aplikacija prilagođava zahtjevima djece s višestrukim teškoćama. Aplikacija je razvijena u suradnji sa stručnim timom Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra kako bi zahtjevi za izgled i funkcionalnost aplikacije bili prilagođeni djeci s višestrukim teškoćama.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store dok je verzija za Apple uređaje dostupna putem trgovine App Store. Aplikacija je dostupna i putem web preglednika (poveznica).

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje (za Android uređaje), ovdje (za iOS uređaje) te ovdje (web preglednici).

Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Učimo mjere

Objavljeno: Ponedjeljak, 5. ožujka 2018.

Učimo mjere

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Učimo mjere, dostupna za uređaje s operacijskim sustavom Android.

Aplikacija je korisna učenicima osnovnih škola pri obradi gradiva iz mjerenja, preciznije pretvorbi mjernih jedinica, a učenicima srednjih škola može izvrsno poslužiti za ponavljanje i utvrđivanje ovog gradiva. Razvijena je uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja u okviru projekta Učimo matematiku. Partneri su Hrvatska zajednica za Down Sindrom, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te Osnovna škola Trnjanska. 

Aplikacija učeniku omogućuje aktivno učenje i samostalno vježbanje pretvaranja mjernih jedinica - u slučaju pogreške aplikacija ukazuje na pogrešku, a može se i postupno promijeniti razina složenosti zadatka. Za učenike koji imaju više poteškoća pri savladavanju ovog gradiva osim točnog rješenja ponuđen je i postupak rješavanja.

Učenicima kroz ovaj način rada mjerenje i pretvaranje mjernih jedinica postaje privlačnije i zanimljivije. Učitelji je mogu koristiti npr. na interaktivnoj pametnoj ploči. Aplikacija je stoga izvrsno pomoćno sredstvo koja osuvremenjuje nastavu i unosi dašak nove tehnologije koja je neophodna u nastavi s djecom iz generacije kojima je ona prirodan način učenja.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store, a više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje.

Objavljena nova aplikacija Komunikacijski ključevi

Objavljeno: Utorak, 27. veljače 2018.

Objavljena nova aplikacija Komunikacijski ključevi

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Komunikacijski ključevi, dostupna za uređaje s operacijskim sustavima Android.

Aplikacija je namijenjena za rad logopeda s osobama s afazijom. Jedna od najčešćih teškoća na koje nailaze osobe s afazijom jesu teškoće imenovanja. Aplikacija olakšava imenovanje simbola uz pomoć pisanih i akustičkih ključeva. Simboli su podijeljeni u pet kategorija: OSJEĆAJI, RADNJE, RADNJE+OBJEKTI, PREDMETI, PROSTORIJE. Svi simboli su dostupni u 3 oblika: crtež, crtež u boji i fotografija. Dodatna, šesta kategorija, ima mogućnost dodavanja novih, vlastitih simbola te njihovih ključeva. Aplikacija Komunikacijski ključevi razvijena je u suradnji Sveučilišta u Zagrebu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store.

Objavljena nova aplikacija ICT-AAC Prskalice

Objavljeno: Ponedjeljak, 26. veljače 2018.

Objavljena nova aplikacija Prskalice

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Prskalice, dostupna za uređaje s operacijskim sustavima Android i iOS.

Cilj aplikacije je razumijevanje uzročno-posljedične veze putem prezentacije jednostavnih podražaja različitih modaliteta koji su razvojno primjereni za djecu s višestrukim teškoćama i djecu rane dobi. Pojedine osobe sa složenim komunikacijskim potrebama otežano razumiju odnos sredstvo-cilj, a ova aplikacija nudi mogućnosti za usvajanje spomenutog odnosa na zabavan i atraktivan način. U aplikaciji se prezentiraju predmeti iz svakodnevnog života te se potom očekuje i potiče povratna reakcija od strane korisnika nakon koje slijedi zvučni ili vizualni odgovor. Na opisani način potiče se stvaranje i razumijevanje veze između uzroka i posljedice. Atraktivnost aplikacije kao i jednostavnost zadataka Prskalice čine zanimljivom i djeci urednoga razvoja.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store dok je verzija za Apple uređaje dostupna putem trgovine App Store.

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje (za Android uređaje) i ovdje (za iOS uređaje).

Pričajmo slikama

Objavljeno: Četvrtak, 8. veljače 2018.

Živimo u svijetu u kojem se intenzivno komunicira. Govorom, tekstom i video porukama.

Jeste li čuli za potpomognutu komunikaciju?

Znakovni jezik ste sigurno vidjeli, no znate li da postoje dogovoreni grafički simboli za komunikaciju?

Znate li da se koriste u svakodnevnom životu, da ih i sami ponekad koristite kad u poruke stavljate emotikone, ali i da neke osobe komuniciraju uz pomoć simbola?

Zaigrajte ovu zanimljivu igru i saznajte još ponešto o potpomognutoj komunikaciji! (poveznica)

Igra je razvijena na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u timu studenata na predmetu Diplomski projekt u ak. godini 2017/2018, uz stručne savjete suradnika sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.

Predstavljen Vremenski vrtuljak za Android uređaje

Objavljeno: Ponedjeljak, 20. studenog 2017.

Predstavljanje je održano u terminu i na lokaciji prema pozivnici. Okupilo je studente Sveučilišta u Zagrebu (posebno Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i FER-a), stručnjake iz industrije i visokoškolskih ustanova te ostale zainteresirane.

Opširnije...

Objavljena nova aplikacija Vremenski vrtuljak

Objavljeno: Nedjelja, 19. studenog 2017.

Objavljena nova aplikacija Vremenski vrtuljak

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Vremenski vrtuljak, dostupna za uređaje s operacijskim sustavom Android.

Već početkom formalnog školovanja najmlađi se učenici u okviru predmeta priroda i društvo kroz različite nastavne jedinice osposobljavaju za snalaženje u vremenu. Imenovanje godišnjih doba, dana u tjednu i mjeseci u godini kao i prepoznavanje njihovog točnog redoslijeda kompetencije su koje učenici stječu tijekom prvog odnosno drugog razreda osnovne škole. U svakodnevnom životu često se oslanjamo na različite oblike vizualne podrške pomoću kojih organiziramo svoje vrijeme i obaveze u danu, tjednu, mjesecu (planeri, podsjetnici, e-kalendari). Navedeno je motivacija za razvoj aplikacije Vremenski vrtuljak koja na zabavan i interaktivan način povezuje upoznavanje s različitim aspektima vremena i opisane ishode. Najvažniji element aplikacije su grafički simboli koji su osmišljeni na način da asociraju na pojam kojeg označavaju (npr. rujan je predstavljen grozdom) i time vizualno podržavaju usvajanje novih pojmova. Vremenski vrtuljak je namijenjen kako djeci tipičnoga razvoja tako i djeci koja imaju različite teškoće (specifične teškoće učenja, teškoće u razvoju).

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama Play Store.

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje.

HAKOM kviz

Objavljeno: Četvrtak, 11. svibnja 2017.

U okviru suradnje "Pogled u budućnost" HAKOM-a i Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu razvijena je web-aplikacija u formi interaktivnog kviza znanja o pravima i pristupačnosti na Internetu.

Cilj aplikacije je edukacija i podizanje svijesti o barijerama s kojima se susreću osobe s invaliditetom te o načinima kako se te barijere mogu umanjiti pravilnim dizajnom sjedišta weba.

U početnom dijelu aplikacije navedeni su osnovni pojmovi o pristupačnosti i upozorava se na veliki broj osoba s invaliditetom te barijerama s kojima se oni susreću pri korištenju Interneta.

Pokretanjem kviza znanja korisnik provjerava svoje znanje o općim pravima korisnika elektroničkih komunikacija te posebno o pravima osoba s invaliditetom.

Tijekom rješavanja kviza znanja korisnik može uključiti simulacije motoričkih, vizualnih ili kognitivnih poteškoća i na taj način dobiti dojam kako ove stranice vide osobe s različitim poteškoćama. Pri tome se na ekranu prikazuje opis poteškoće koja se simulira, kao i smjernice web dizajnerima na koji način da pravilnim dizajnom implementiraju pristupačne stranice i smanje barijere za korisnike koji imaju prikazane poteškoće.

Kviz također ima mogućnost odabira crno bijelog dizajna svih stranica s najvećim kontrastom pozadine i teksta, mogućnost povećanja veličine teksta, ozvučen je i prilagođen pokretanju u preglednicima malih pokretnih uređaja.

Kvizu možete pristupiti na slijedećoj poveznici.

Objavljena nova aplikacija Komunikator+

Objavljeno: Petak, 27. ožujka 2015.

Objavljena nova aplikacija Komunikator+

Objavljena je nova aplikacija ICT-AAC Komunikator+, dostupna za uređaje s operacijskim sustavima iOS i Android.

Ponekad komunikacijski i jezični razvoj u djece ne teče sasvim glatko zbog različitih uzroka (npr: poremećaji iz autističnog spektra, motoričke teškoće, dječja govorna apraksija). U odrasloj populaciji razmjena poruka može biti narušena uslijed različitih stanja kao što su moždani udari, traumatska oštećenja mozga, neurodegenerativna stanja i sl. Aplikacija ICT-AAC Komunikator+ nadomješta nedostatak usluga na hrvatskome jeziku pomoću kojih bi se osigurao prijenos složenijih jezičnih poruka kao što su fraze i rečenice.

Aplikacija je namijenjena širokom spektru korisnika u svrhu lakšeg, bržeg i učinkovitijeg prijenosa poruke. Omogućuje slaganje fraza i rečenica pomoću postojećih simbola iz tri nekomercijalne galerije (ARAASAC, Mulberry i Sclera), nadogradnju vlastitim simbolima ili fotografijama. Frazu je moguće reproducirati uz postojeći zvučni zapis simbola, snimiti vlastiti izgovor i reproducirati ga. Uporabom vlastitih fotografije i zvučnog zapisa ovakav sustav potpomognute komunikacije moguće je prilagoditi individualnim i kontekstualnim potrebama korisnika. Tako se kod korisnika, ovisno o teškoćama i dobi, podupire razvoj jezika i pismenosti, omogućava se stvaranje fraza i rečenice za određene funkcionalne situacije, ali i alat za stvaranje složenijih poruka u drugim situacijama.

Verziju aplikacije za operacijski sustav Android možete preuzeti putem trgovine Play Store dok je verzija za Apple uređaje dostupna putem trgovine App Store.

Objavljena nova verzija aplikacije Komunkator 2.0 za Android i iOS

Objavljeno: Utorak, 10. ožujka 2015.

Objavljene nove verzije aplikacije Komunkator za Android i iOS

U trgovinama aplikacijama Play Store za Android i AppStore za iOS objavljene su nove verzije aplikacije Komunikator 2.0. Nova verzija sadrži novu postavku koja omogućuje korištenje muškog glasa za izgovor simbola.

 

Opširnije...

Aplikacije Učimo slogove, Učimo riječi i Učimo čitati

Objavljeno: Petak, 30. siječnja 2015.

Učimo riječi

Aplikacije Učimo slogove, Učimo riječi i Učimo čitati namijenjene su učenju slova, riječi i svladavanju vještine čitanja. Specifične su po tome što sadrže predefinirani skup riječi namijenjen za postupno učenje prema razinama, uz svaku riječ je prikazan odgovarajući simbol te su unutar riječi pojedini slogovi naglašeni.

Aplikacije su razvijene u suradnji FER-a i Hrvatske zajednice za Down sindrom 2012. godine te su dorađene u okviru projekta ICT-AAC.

Aplikacija Učimo slogove pomaže pri učenju izgovora, spajanja i čitanja slogova i različitih kombinacija slova, pri čemu se koristi naglašavanje slogova korištenjem boje i nasnimljeni zvučni zapisi.

Aplikacije Učimo riječi i Učimo čitati pomažu pri svladavanju vještine čitanja i proširenju rječnika korisnika učenjem novih riječi koje su kategorizirane u nekoliko različitih kategorija koje se mogu odabrati sukladno potrebama pojedinog korisnika. Ugrađeno je naglašavanje slogova korištenjem boja i nasnimljeni su zvučni zapisi na hrvatskom jeziku uz sve pojmove. U aplikacijama je korištena galerija ARASAAC. Korisniku se može prilagoditi prikaz simbola, veličina i boja slova, a opcija naglašavanja slogova može se po potrebi isključiti kad je vještina čitanja svladana.

Više o samim aplikacijama, uključujući gdje ih preuzeti i upute o korištenju istih, možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Objavljena nova iOS aplikacija Domino brojalica

Objavljeno: Četvrtak, 22. siječnja 2015.

Objavljena nova aplikacija Domino brojalica

Nakon verzije za Android, u trgovini aplikacija App Store objavljena je nova iOS aplikacija ICT-AAC Domino brojalica.

Poznavanje količine jedan je od preduvjeta za usvajanje pojma broja, odnosno osnova za buduće računanje. Djeci s teškoćama u razvoju aplikacija Domino brojalica na atraktivan način pruža rana iskustva s količinom i brojevima, potpomognuto slikovnim i zvučnim zapisom. Aplikacija olakšava učenje povezivanja vizualnog simbola i količine te znamenke (brojke). Upravo tako povezani vizualni i auditivni simboli kod navedene skupine djece potiču, održavaju i unaprjeđuju vještine rane matematičke pismenosti neophodne za usvajanje pojma količine, a kasnije i za shvaćanjem značenja brojeva. Sve to je preduvjet za shvaćanjem osnovnih računskih operacija.

Koristeći aplikaciju djeca imaju priliku upoznati druge važne matematičke predvještine kao što su razlikovanje malo-puno i jednako mnogo povezivanjem različitih simbola koji predstavljaju istu količinu (simbol predmeta iz okoline/okruženja sa simbolom sa simbolom količine na domino pločici) te povezivanje brojeva i simbola s domino pločica. Prednost aplikacije je mogućnost njezine uporabe u obiteljskom okruženju i/ili predškolskim ustanovama te početnoj nastavi matematike u osnovnim školama. Aplikaciju mogu koristiti i mlađa djece tipičnog razvoja kod koje ne postoji potreba za dodatnom stručnom podrškom.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

Više o načinu upotrebe aplikacije možete pročitati ovdje.

Objavljena nova iOS aplikacija e-Galerija Senior

Objavljeno: Petak, 9. siječnja 2015.

Objavljena nova aplikacija e-Galerija Senior

Od sada je u okviru trgovine Apple App Store moguće preuzeti novu iOS aplikaciju ICT-AAC e-Galerija Senior. Uz tu aplikaciju osvježena je i postojeća iOS aplikacija ICT-AAC e-Galerija

Ovo je prva aplikacija namijenjena osobama odrasle dobi razvijena u okviru projekta ICT-AAC. Individualne potrebe korisnika te razina komunikacijskog i jezično-govornog razvoja pojedinca odredit će način i svrhu korištenja aplikacije. Prvenstveno je osmišljena za ostvarivanje komunikacijskih potreba koje nastaju uslijed oštećenja mozga kao što su afazije i traumatske ozljede mozga. Aplikacija sadrži tri priče koje se sastoje od tri, četiri i sedam fotografija koje prikazuju slijed svakodnevnih događaja i obavljanja uobičajenih poslova. Radnja na svakoj pojedinoj slici je popraćena pisanim tekstom. Osim poticanja samostalnog izražavanja temeljem praćenja slijeda događaja, potiče se prepričavanje i stvaranje uzročno-posljedičnih veza.

Aplikacija je korisna i u razvijanju sposobnosti praćenja vremenskog slijeda, stvaranja složenih rečenica prilikom govornog iskaza, razumijevanja zvučnog zapisa, pamćenja te imenovanja radnji, događaja, osoba i objekata. Opcija "Složi priču omogućuje slaganje poznate priče koja je prikazana drugačijim redoslijedom nego u originalu te potiče, osim jezičnih, i više kognitivne sposobnosti pamćenja i zaključivanja. Događaji pojedinog korisnika mogu se samostalno fotografirati i osmisliti kao nova priča što je izrazito važno jer omogućava prikaz osobnih iskustava koja su motivirajuća za odrasle osobe koje imaju afaziju ili traumatsko oštećenje mozga.

Aplikaciju možete preuzeti u App Store trgovini, a više o aplikaciji možete saznati ovdje.

Objavljena nova Android aplikacija e-Galerija Senior

Objavljeno: Ponedjeljak, 22. prosinca 2014.

Objavljena nova aplikacija e-Galerija Senior

U trgovini aplikacija Google Play objavljena je nova Android aplikacija ICT-AAC e-Galerija Senior.

Ovo je prva aplikacija namijenjena osobama odrasle dobi razvijena u okviru projekta ICT-AAC. Individualne potrebe korisnika te razina komunikacijskog i jezično-govornog razvoja pojedinca odredit će način i svrhu korištenja aplikacije. Prvenstveno je osmišljena za ostvarivanje komunikacijskih potreba koje nastaju uslijed oštećenja mozga kao što su afazije i traumatske ozljede mozga. Aplikacija sadrži tri priče koje se sastoje od tri, četiri i sedam fotografija koje prikazuju slijed svakodnevnih događaja i obavljanja uobičajenih poslova. Radnja na svakoj pojedinoj slici je popraćena pisanim tekstom. Osim poticanja samostalnog izražavanja temeljem praćenja slijeda događaja, potiče se prepričavanje i stvaranje uzročno-posljedičnih veza.

Aplikacija je korisna i u razvijanju sposobnosti praćenja vremenskog slijeda, stvaranja složenih rečenica prilikom govornog iskaza, razumijevanja zvučnog zapisa, pamćenja te imenovanja radnji, događaja, osoba i objekata. Opcija "Složi priču omogućuje slaganje poznate priče koja je prikazana drugačijim redoslijedom nego u originalu te potiče, osim jezičnih, i više kognitivne sposobnosti pamćenja i zaključivanja. Događaji pojedinog korisnika mogu se samostalno fotografirati i osmisliti kao nova priča što je izrazito važno jer omogućava prikaz osobnih iskustava koja su motivirajuća za odrasle osobe koje imaju afaziju ili traumatsko oštećenje mozga.

Aplikaciju možete preuzeti u Google Play trgovini, a više o aplikaciji možete saznati ovdje.